TÁJÉKOZTATÁS

a Kameraseura Mielikuvitus ry fotótársaság által szervezett

fotópályázati kiírásáról

 

 

 1. A fotópályázat célja:

 

A fotópályázat célja, hogy bemutassa Lempäälä, valamint a magyarországi és olaszországi testvérvárosai, Tapolca és Castiglione del Lago értékeit. A pályázat célja magas színvonalú alkotások bemutatásán keresztül erősíteni a pályázattal érintett három település iránti szeretetet, a közösségeket és a generációk közötti kötelékeket.

A pályázat keretében a fentieknek megfelelően 3 kategóriában lehet pályázni: az első kategóriába a Lempäälä városát és közvetlen környezetét bemutató fényképek tartoznak, a második kategóriát Tapolca városát és közvetlen környezetét bemutató fényképek alkotják, a harmadik kategóriát pedig a Castiglione del Lago városát és közvetlen környezetét bemutató fényképek jelentik.

A Tapolca városát és közvetlen környezetét bemutató pályaművek kategóriájának elnevezése: „A mi Tapolcánk”.

 

A jelen Tájékoztatás a Kiíró pályázati kiírásának a Tapolca városát és követlen környezetét bemutató pályaművekkel kapcsolatos pályázati feletételeiről, valamint a mindhárom kategóriában benyújtott pályázatok egységes elbírálásának a feltételeiről nyújt tájékoztatást.

 

 1. A fotópályázat kiírója

 

A fotópályázat kiírója és szervezője a Lempäälä-i székhelyű Kameraseura Mielikuvitus ry fotótársaság (székhelye: 37500 Lempäälä, Piipporaitti 1, nyilvántartási száma: Y 1563550-0, a továbbiakban: Kiíró).

A Kameraseura Mielikuvitu ry fotótársaság mindhárom kategóriában a legjobbnak ítélt 20-20 pályaműből 2023 őszén vándorkiállítást szervez, amelynek helyszínei: Lempäälä (Finnország), Tapolca (Magyarország) és Castiglione del Lago (Olaszország).

 

 1. Pályázati feltételek a „Mi Tapolcánk” kategóriában

 

 • A pályázókra vonatkozó feltételek:

 

A pályázat bárki számára elérhető, arra amatőr és hivatásos fotósok is nevezhetnek.

 

 • A pályaművekre vonatkozó feltételek:

 

Pályázni a 2020 évben vagy azt követően készült, Tapolca városát és közvetlen környezetét bemutató fotóművekkel lehet, amelyek lehetnek a környezetet és tájat bemutató fényképek, az épített és tárgyi örökséget bemutató fényképek, vagy közösségi képeket és életképeket bemutató fényképek.

 

A pályázaton személyeket is ábrázoló, valamint a hétköznapot vagy ünnepi pillanatot megörökítő fényképek is nevezhetnek. A képek más személyiségi jogát és szerzői jogát nem sérthetik.

 

A pályaművek jpeg formátumúak lehetnek, maximális méretük 2 MB lehet.

Manipulált képek nem indulhatnak a pályázaton, de nem számít manipulációnak a szokásos fotográfiai korrekció (színek, tónusok, kontraszt, színezés, fényerő, telítettség beállítása). Nem megengedett a képelemek eltávolítása és hozzáadása, de a kép készítése során keletkezett technikai hibák, karcok, fényérzékelőre tapadt por eltávolítása lehetséges (megengedett). Engedélyezett továbbá a kép vágása, zavaró képrészletek levágása.

 

A pályázóknak mellőzniük szükséges a képek keretezését, valamint a vízjellel vagy dátumozással való ellátását.

 

Minden pályázó legfeljebb 4 pályaművet küldhet be, amelyek egyedi fotók lehetnek.

 

Az alkotásoknak eredeti tartalmaknak kell lenniük. Csak saját, a pályázó által készített alkotás nevezhető. A pályázót terheli annak felelőssége, hogy az általa beküldött fotókon szereplő személyek a hozzájárulásukat adták a felvétel elkészítéséhez és a pályázat keretében történő felhasználásához. A pályázónak a fénykép elkészítéséhez és a jelen pályázat keretében történő felhasználásához megfelelő adatkezelési jogalappal (a felvételen szereplő személyek hozzájárulásával) kell rendelkeznie.

 

A pályázó kizárólag olyan pályaművel indulhat, amelynek szerzői jogai kizárólagosan megilletik, illetőleg amely felett korlátlan térbeli és időbeli felhasználási joggal rendelkezik. Pályázni továbbá kizárólag olyan pályaművel lehet, amely másnak a személyiségi jogait nem sérti.

 

A pályázati feltételeknek nem megfelelő, hiányos adatokkal beérkező pályaműveket a pályázat kiírójának nem áll módjában elfogadnia.

 

A pályázó a pályázat beküldésével kijelenti és szavatolja, hogy az általa beküldött fénykép a pályázó saját alkotása, annak szerzői, valamint korlátlan térbeli és időbeli felhasználási jogaival kizárólagosan rendelkezik, továbbá a fényképen szereplő személyek, illetőleg kiskorú személyek esetén a kiskorú törvényes képviselője a felvétel készítéséhez és annak a jelen pályázat keretében történő felhasználásához a hozzájárulását adta.

A pályázó a pályázat beküldésével vállalja a felelősséget az általa beküldött pályaművekkel kapcsolatos esetleges szerzői, személyiségi és adatjogi jogsértésekért, illetve vállalja a jogsértések következményeinek a viselését.

 

Korábbi pályázatokon díjat nyert képek nem nyújthatók be.

 

 • Határidők:

 

Pályázati időszak: 2023. április 01.– 2023. június 30 közötti időszak.

A pályázatok beadásának határideje: 2023. június 30. 24:00 óra.

Az eredményhirdetés a www.mielikuvitus.fi oldalon kerül közzétételre 2023. augusztus 23-án.

 

 • A pályaművek benyújtásának helye és módja:

 

A pályázók a pályaműveket a pályázat kiírójának a photoexh23@gmail.com e-mailes címére való megküldése útján tudják benyújtani. A pályázónak az e-mail tárgyában a „A mi Tapolcánk” szöveget, a levélben pedig a fénykép szerzőjének a teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát, a kép készülésének helyét és idejét is szükséges feltüntetnie.

 1. Szerzői és felhasználási jogok

 

A pályázó a pályázat beküldéssel kijelenti és szavatolja, hogy az általa beküldött pályamű szerzői jogainak, illetőleg korlátlan térbeli és időbeli felhasználási jogainak a kizárólagos jogosultja. A nyertes pályaművekre vonatkozó felhasználási jogokat a pályázók térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Kiíróra ruházzák annak érdekében, hogy ezen pályaművek a nagyközönség számára is bemutatásra kerülhessenek a pályázó nevének a feltüntetésével.

 

 1. A pályázatok értékelése

 

A pályaműveket a pályázat kiírójának a szakmaizsűrije bírálja el. A szakmai zsűri az 1. pontban írt mindhárom kategóriában benyújtott pályázatokat egy pályázati eljárás keretében bírálja el.

A zsűri a nyertes pályaműveket többségi szavazással választja ki a formai és tartalmi előírásoknak megfelelő pályaművek közül. A „A mi Tapolcánk” kategóriában beküldött pályázatok közül a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 20 alkotásból a Kiíró 3 településen (Lempäälä, Tapolca és Castiglione del Lago) vándorkiállítást szervez, amelyen a zsűri által kiválasztott képek, összesen 60 kép bemutatásra kerülnek. A kiállítás várható ideje: Lempäälä-ben 2023 szeptemberében, Tapolcán 2023 októberében és Castiglione del Lago-ban novemberben.

 

A Kiíró a „Mi Tapolcánk” kategóriában a szakmai zsűri által 3 legjobbnak ítélt pályaművet benyújtó pályázót pénzjutalomban részesíti a következők szerint:

 • az 1. helyért járó pénzjutalom: 200 euro (EUR),
 • a 2. helyért járó pénzjutalom: 100 euro (EUR),
 • a 3. helyért járó pénzjutalom: 50 euro (EUR).

 

A szakmai zsűri döntése ellen jogorvoslatnak nincsen helye. A döntés a www.mielikuvitus.fi oldalon kerül közzétételre 2023. augusztus 23-án.

 

 1. Adatkezelés

 

A pályázattal kapcsolatos adatkezeléseket a pályázat kiírója, mint adatkezelő végzi. A pályaművek beküldésével az érintettek hozzájárulnak a személyes adataik Kiíró általi kezeléséhez a pályázatuk elbírálása és a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaművekből álló vándorkiállítás megszervezése és lebonyolítása érdekében. A pályázók adatait a pályázat kiírója kizárólag a pályázat lebonyolítása, a pályázatok elbírálása és a legjobbnak ítélt pályaművekből álló vándorkiállítás megszervezése és lebonyolítása érdekében használja fel.

 

A pályázók a pályázat beküldésével önkéntesen elfogadják a pályázat feltételeit, valamint vállalják a feltételek betartását és az általuk beküldött fényképek korlátlan térbeli és időbeli felhasználási jogait a Kiíróra átruházzák.

 

Kelt: Tapolca, 2023. március 29.