Látnivalók, múzeumok a városban

Tartalomjegyzék

Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont

A Közép-Európában egyedülálló látványosság, a Tavasbarlang, a város szívében található. 1903- ban kútásás során fedezték fel, majd tíz évvel később a látogatók előtt is megnyitották. A karsztvíz által kialakított háromszintű barlangrendszer alsó termeit és a felső járatok egy részét 19 Celsius-fokos víz borítja. Ezt a mintegy 180 méteres szakaszt csónakkal lehet körbejárni. A változó mélységű, tiszta vízben jól láthatók az alsó termekbe vezető lejáratok is. A barlang különleges klímájának gyógyhatását régóta ismerik. A viszonylag állandó, 14-16 Celsius- fokos hőmérséklet, a közel 100%-os relatív páratartalom és a rendkívül tiszta levegő az allergiás, asztmás és egyéb légzőszervi megbetegedésben nyújt segítséget. Erre a célra a másik ágat az 1925-ben felfedezett kórházbarlangot használják.

http://bfnpi.hu/hu/tapolcai-tavasbarlang-latogatokozpont

Malom-tó és környéken

A város romantikus, mediterrán hangulatot árasztó része a Malom-tó környéke. A Fő térről egy hangulatos belső udvaron keresztül a Nagytóhoz érkezünk, ahol a tapolcai születésű költő, Batsányi János szobra fogad bennünket. A szobortól keleti irányban található Varjas Judit Halas lépcső alkotás  Az itt fakadó meleg források vizét, melyekről Tapolca a nevét kapta, valószínűleg már a rómaiak tóvá duzzasztották, és vele malmot hajtattak. A malmot az évszázadok alatt többször átépítették, jelenleg szállodaként üzemel. Nevét Batsányi János feleségéről, Baumberg Gabrielláról kapta. A Kistó partján Baumberg Gabriella mellszobra és egy szép barokk épület a Szentkút áll, benne Udvardy Erzsébet szép Madonnája.A szomszédos Templomdomb a város történelmi magja, ahol már az újkőkorban megtelepedtek emberek.

Romkert

Templom – dombon található Tapolca egykori központja. A várbástya körülvette a templomot, amely a XIII. században román stílusban épült egy régebbi kápolna helyére. A török pusztítás után 1756- ban barokkstílusban építették újjá. A római katolikus templom előtt látható a középkori eredetű vár kissé megemelt fala. A római kori alapfalon áll Marton László „Múltunk” című alkotása.

Az iskolaépület északi végén tárták fel a XVII. század végén kibővített vár kapuját előtte a farkasveremmel, mely felett felvonóhíd állt. A kert közepén Államalapító Szent István szobra található.

Városi múzeum / Iskola múzeum

A volt kántorházból kialakított Iskolamúzeum a Dunántúl legnagyobb pedagógiatörténeti gyűjteményét őrzi. Az eredetileg is iskolaként szolgáló tanterem a századelőóráit idézi. A kántortanító szobája utáni teremben látható az iskolatörténeti kiállítás.

Forrás: http://www.vktapolca.hu/

Iskolamúzeum:

A „Séta egy régi iskolában” című iskolatörténeti állandó kiállítás a magyar oktatástörténet 1000 éves évfordulójá­nak ünnepi évében, 1996 őszén nyitotta meg kapuit.

A tanterem

A tanteremben kerültek elhelyezésre a ma már meglepő méretű iskolapadok. A katedrán nyitva az 1900-as évek elejéről való osztálykönyv, a tapper és a kalamáris. A harmónium felett a Himnusz nagyméretű kottája látható, a hangszer kottatartóján pedig énekek és meg­zenésített versek, köztük Petőfi Sándor: Füstbe ment terv című műve. A falakon természet­tudományi, szám- és mennyiségtani szemléltető képek, történelmi események ábrái. Az is­kolai szekrényben régi tankönyveket, palatáblákat és tintatartókat szemlélhet a látogató.

Tanszer- és szemléltetőeszköz-történeti tárlat

E kiállítóteremben taneszközök, szemléltetőeszközök, tankönyvek és gyermekmunkák, ezen kívül számtalan érdekesség látható a XVII. századtól kezdődően a XX. század első harma­dáig. A XIX. század végéről származó szemléltetőeszközök legszebbjei a Föld és Hold, va­lamint a Föld, Hold és Nap keringését modellező tellúriumok, a galvanométer, a Calderoni-féle vízbontó készülék és a Lechlance galvanoelem. Érdekesek a gyertyás és petróleumlámpás diavetítők, a régi idők gyermekeinek rajzai, makettjei, barkácsolásai, kézimunkái és gyűjte­ményei, valamint az iskolaépület hajdani kinézetét szemléltető makett.

Batsányi emlékszoba:

Forrás: http://www.vktapolca.hu/batsanyi-emlekszoba/
2006. május 10-én nyitotta meg kapuit a Batsányi Emlékkiállítás.Batsányi János Tapolca város szülötte, a magyar felvilágosodás korának kiemelkedő költője és tudósa, nyelvújító, a Magyar Museum című folyóirat elindítója. Nevét iskolák, kulturális intézmény, táncegyüt­tes, kórus és utca viseli. E kiállítással – amely a volt kántortanítói szobában került be­rendezésre – méltó emléket állított a város a költőnek, emellett hozzáférhetővé tette a nagy­közönség számára a Wass Albert Könyvtár és Múzeum részlegeiben, speciális gyűjtemény­részeiben, raktáraiban őrzött Batsányi-relikviákat.

Batsányi János az 1770-es évek elején mint kisdiák, a mai múzeum épületének falai között sajátította el az írás, olvasás és számolás tudományának alapjait. Innen indult további tanul­mányainak színterei, majd az országos hírnév felé.

A kiállítás anyaga három megkülönböztetett módon bemutatott Batsányi-emléket tár a láto­gatók elé: a költő 1827-es kiadású, Pesten megjelent verseskötetének eredetijét, az 1795-ben latin nyelven Sententiae címmel kiadott, a Martinovics-összeesküvésben részt vevők vádiratát és Batsányi János eredeti, feleségével, Baumberg Gabriellával közös síremlékét.

Lapidárium

Forrás: http://www.vktapolca.hu/lapidarium/

Tapolcán – ahogy erről az írásos források is tanúskodnak – számtalan, különböző történel­mi korokból származó régészeti lelet került elő az idők folyamán. Ez a gyorsan gyarapodó leletanyag a tapolcai múzeum megalapítását követően intézményünkben kapott helyet, megfelelő bemutatótér hiányában azonban nem tárhattuk a nagyközönség elé. 2009-ben nyílt lehetőségünk arra, hogy gazdag gyűjteményünk válogatott darabjaiból berendezzünk egy lapidáriumot. Az állandó kiállításunk címe: Egy város és vár története a faragott kőemlékek tükrében.

A kőtárban bemutatott ókori, középkori és kora-újkori kőfaragványok, valamint a három nyelvű (magyar, angol, német) műtárgyleírások segítségével meg­idézhetjük Tapolca és a városkörnyék történelmét.

A kiállítás kétségkívül leglátványosabb műtárgya a „Jézus születése” című középkori freskótöredék, amely eredetileg a plébániatemplom szentélyének falát díszítette és amely a Szent Családot ábrázolja – a freskónak azonban sajnos csak egyes részletei maradtak épen.

Ezek a műtárgyak kőbe faragva mesélnek Tapolca történetéről. Rajtuk keresztül bepillan­tást nyerhetünk a település távoli évszázadaiba, az egykor itt élő emberek életébe

www.vktapolca.hu

Marton László Emlékmúzeum

Marton László szobrászművész állandó kiállítása található Tapolcán a Malom-tó mellett.
Marton László (1925-2008) Munkácsy- és Kossuth díjas szobrászművész, művészeti életünk kiemelkedő jelentőségű és egyik legismertebb alkotója Tapolcán született.

Munkásságát országszerte és külföldön is számos nagy hatású szobor jelzi. Szobraiban sohasem fáradt el újat mondani az örökérvényű emberi eszményekről és az egyéniségek karakteréről.

Talán legismertebb alkotása a Kiskirálylány, amely nemcsak a budapesti Duna-parti korzón, de Tokióban és az emlékmúzeumtól nem messze, a Fő téren is ott üldögél koronájával

Köztársaság tér (Székelykapu, Trianon emlékmű)

Az egykori vásártéren történelmünkre emlékeztetve a város emlékművet emelt a trianoni békediktátum során megcsonkított Nagymagyarország tiszteletére. Az emlékművet Tapolca erdélyi testvérvárosától, Zabolától kapott Székelykapun keresztül lehet megközelíteni.

Szobrok és emlékművek

 • Katonai emlékpark
 • Szobrok, emlékművek:
   • Marton László alkotásai:
     • Pásztorfiú, Figurális rácskompozíció, Múltunk, Bárdos Lajos emléktábla, Batsányi János emléktábla, Kiskirálylány, Szomorú történelmünk, Négy évszak, Szent Borbála, Wass Albert szobra
   • Malom-tónál:
     • Batsányi János szobra, Batsányiné Baumberg Gabriella szobra, Emlékfal, Szentkút, Fénykereszt, Szőlőt szedő leány szobra, Halas lépcső
   • Szentháromság szobor
   • Nepomuki Szent János Szobra
   • Hősök tere:
     •  I. Világháborús Emlékmű
   • Kosfejes-, Tüskésgyíkfejes-, Griff-fejes-ivókút

Tapolcai Kórház Gyógybarlang

A városi kórház alatt lévő tágas barlangrendszert 1925-ben került feltárásra az egyik pavilon alapozása során. 1937-38-ban elvégezték a barlang teljes feltárását és óvóhellyé történő kialakítását. A II. világháború alatt a barlangban tartózkodó betegek és orvosok a légúti betegek állapotának jelentős javulását tapasztalták. A 15 m mélységben lévő barlang, 2000 m2 egyenetlen alapterületű, 4000 m3 légterű, 340 m hosszúságú úton járható be. A DOTE Gyógyszertani Intézete már 1958-ban végzett levegővizsgálatokat, és ennek eredményeképpen megállapította, hogy a külszíni levegőben lévő kóros anyagok nem mutathatók ki a barlang légterében, és ennek tulajdonítható, hogy az itt tartózkodóknál az asthmás tünetek enyhülése, visszafejlődése. 1981-ben az Országos Gyógyhelyi-és Gyógyfürdőügyi Igazgatóság (OGYFI) a 90/GYF/1981 (V/2.) számon gyógybarlanggá nyilvánította.

https://www.tapolcakorhaz.hu/index.php/barlangterapia

Környékbeli települések látnivalói

Tapolca-Diszel:
Első Magyar látványtár

Hegyesd:
Hegyesdi várrom
Műemlék kőhíd    

    

Monostorapáti:
Falumúzeum
Nepomuki Szent János római katolikus templom
Almádi Apátság monostor rom

Kapolcs:
Királykő és hegyi tavak
Falumalom és Molnárház
Fazekasműhely-galéria
Kovácsműhely Múzeum
Falumalom Múzeum

Vigántpetend:
Római Katolikus Templom
Evangélikus Harangtorony

Pula:
Népi lakóházak
Tálodi forrás;
Szent Ilona templomrom
Tálodi Szent Erzsébet kolostorrom
Pulai-erdő
Kinizsi forrás
Kráter Kőpark és tanösvény
Szent Flórián kápolna
Falumúzeum

Taliándörögd:
Ősök Háza Helytörténeti Múzeum;
Mosóház
 Szent András templomrom


Öcs:
Római katolikus templom
Református templom
Evangélikus templom
Falumúzeum
Öcsi Nagy-Tó
Büdös- Tó

Zalahaláp:
130 éves mamutfenyő tönkje
Prónay kastély (jelenleg általános iskola és posta)
Haláp- hegy
Ébredő Vulkán Szoborpark és Tanösvény

Gyulakeszi:
Csobánc várrom
Csobánc hegy
Rossz templom
Gyulaffi László szobra
Szent Donát kápolna
Eszterházy- kastély (nem látogatható)
Csigó Malom- Stílus Galária
Kisboldogasszony plébániatemplom
Papsapka kövek

Kisapáti:
Szent Kereszt kápolna
Páduai Szent Antal kápolna
Jégbarlang
Bazaltorgonák

Hegymagas:
Tarányi Pince
Lengyel Kápolna
Oroszlán szájú kút

Raposka:

Szent Antal kápolna
Szent Donát kápolna
Szent György-hegyi „Bazaltorgonák” tanösvény

Lesencefalu:
Szent Donát kápolna

Lesenceistvánd:
Mária-hegyi kápolna
Szentháromság szobor

Túra ajánlatok

 • Kéktúra
 • Mária út: http://mariaut.hu//
  „A Mária Út egy Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet. Ez a mintegy 1400 km-es táv gyalogosan 60 nap alatt bejárható és nem csak a hívők, hanem azok számára is ajánlott, akik a kultúra vagy a természet szerelmesei.
  Az út vagy annak kisebb szakaszai csoportosan, vagy egyénileg is bejárhatók, elsősorban gyalogosan, de akár kerékpárral is. Az utat útjelzések és táblák jelölik, ajánlott szálláshelyek várják a vándorokat és térképes zarándokkalauz is segíti őket. A zarándokok az útvonal bejárása során az állomásokon pecsétet és egyedi azonosítású gyöngyszemet kapnak, amelyből a saját rózsafüzérüket füzhetik fel az út végére.
  A kelet-nyugati tengely mellett észak-déli útvonal is tervezett, így egy Közép-Európát átívelő kereszt rajzolódhat ki. Ezt majd további alternatívák és leágazások egészítik ki, felfűzve a különféle zarándokhelyeket, természeti és épített, valamint kulturális értékeket. A közösségi érzés, a természet közelsége, a megszokottból való kiszakadás élménye, a fizikai teljesítményből fakadó kellemes fáradtság mind jelszava lehet a túrának.
  Túrázónak, hitkeresőnek, hívőnek
  E három csoport számára jelenthet igazán élményt a Mária Út. A túrázónak a kirándulás, sportolás, a helyi értékek megismerésének ígérete lehet vonzó, valamint nem utolsó sorban a teljesítményvágy is hajthatja őket.”
  Forrás: https://www.mondial-assistance.hu/utazasi-tippek/erdekessegek-a-nagyvilagbol/maria-ut-kozep-europan-ativelo-zarandokut/?gclid=EAIaIQobChMIwKySuZOI5wIVSrDtCh2mRAm1EAAYASAAEgJZJvD_BwE
 • tanösvények
 • borászatok

Egyházak Tapolcán

 • Nagyboldogasszony Római Katolikus templom:
  A templom eredeti épületét még Turul ispán emeltette a XIII. század első felében, ezt ma már jóformán csak a déli oldalán levő román stílusú ablak jelzi. A karthauziak a 15. század elején ezt egészítették ki egy gótikus, keresztbordás mennyezetű szentéllyel. A szentély déli külső falán Szent Kristóf freskójának töredéke látható – ezen Szent József alakjában Zsigmond királyt örökítette meg a művész. A török idők alatt megsérült templomot Padányi Biró Márton veszprémi püspök állíttatta helyre 1756-1757-ben, és egyúttal barokk hajót építtetett hozzá. A 19. század végén, Ley József plébános két oratóriumot építtetett és egy neogótikus oltárt rendelt Innsbruckból. A homlokzatot, amit Szent István és Szent Imre fülkeszobrai díszítenek, Haraszti Margit restaurátor tárta fel és konzerválta. A templom északi oldalához kapcsolódik az irgalmas nővérek rendháza és óvodája, amit Ranolder János püspök építtetett 1872-ben.
  (forrás: www.wikipedia.hu)
  https://www.tapolcaiplebania.hu/kezdolap/
 • Protestáns templom:
  A tapolcai helyi protestáns gyülekezetek közös elhatározásával 193-ben kezdték el építeni a templomot. A temoplom szentelésére pedig 1936 októberében került sor. Harangját 1937-ben készítették csak el, melyet 1937 Pünkösd vasárnapján szentelték fel.

  Stílusjegyeiben a kalotaszegi templomokra emlékeztet. Szeghalmi Bálint a város főépítésze tervezte a templom terveit. Az építés folyamán az ácsmunkát Peszlen Károly templom- és malomács mester készítette. Érdekesség a templom berendezéseiről, hogy egy kisapáti faszobrász alkotta.  az úrasztalt, a lelkészi széket és a szószéket. A felújítására 2002-ben került sor.

  Jelenleg is a református és evangélikus egyház közösen használja.

 
 
 • Tapolcai Ó-zsinagóga története:
  A tapolcai Ó-zsinagóga épülete már számos funkciójú épület volt az elmúlt években, főképp szórakozóhelyként ismerték a helyi fiatalok. Az épület maga egy négyszintes épület, amelynek két pince szintje is van. Jelenleg felújítás alatt áll. Nem csak a Balaton-felvidéken, ha nem világi szinten is egyedülálló épületet álmodtak meg a jelenlegi tulajdonosai. 
  A kulturális örökséget már 2019-ben feltárták a nagyközönség előtt, és 2020-ban már rendszeresen tartanak túrákat a város alatt húzódó pincerendszerben, melyek helyi zsidó bordinasztiáké volt.
  http://tapolcai.hu/