Cégtörténet

A társaság jogelődje 1991. augusztus 01-jén kezdte meg működését Árvai és Társa Kereskedelmi Bt. néven. A Bt-t Tapolca Város Önkormányzata kültag és Árvai Ferenc beltag hozták létre, feladata a Városi Piaccsarnok (Tapolca, Bajcsy-Zs. u. 1.) üzemeltetése volt.

1995. december 29-én Árvai Ferenc nyugállományba vonulásával megszüntette a társaságban tagsági viszonyát és adásvétel útján értékesítette a törzsbetétét az újonnan belépő Pimper László Bt. tag részére, mellyel ő lett a Bt. újonnan megválasztott beltagja és egyben ügyvezetője. Ezzel egyidejűleg a társaság neve Vásár Kereskedelmi Bt-re változott.
1996. február 29. hatállyal a társaság neve ismét megváltozott Tapolcai Vásár- és Piac Kereskedelmi Bt-re, tevékenységi köre változatlan.

1996. június 27. napjával a társaság új telephellyel bővült, a Városi Mozival (Tapolca, Fő tér 1.), és ezzel a tevékenységi köre is kiszélesedett. A cég neve Tapolcai Piac Kereskedelmi és Közművelődési Bt. lett.

2001. december 22. napjával a társaság életében ismét változások következtek be. Pimper László nyugdíjba vonulásával az új beltag Rédli Károly lett, és – mint az üzletvezetésre jogosult beltag – átvette az ügyvezetést. Az ügyvezetőváltással párhuzamosan a társaság új telephelyekkel: a Városi Sportteleppel (Tapolca, Sümegi u. 40.) és a Malom-tóval (Tapolca, Batsányi tér 24. hrsz.) bővült, és székhelye a Piaccsarnok helyett a Mozi lett.

A 226/2001. (X.8.) Kt. számú Képviselő-testületi határozat alapján az alapító Tapolca Város Önkormányzata, mint kültag által korábban létrehozott és bejegyzett Tapolcai Piac Kereskedelmi és Közművelődési Bt. jogutódlással történő megszűnésére és egyben átalakulására került sor. Így a Bt 2002. szeptember 18. hatállyal Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vé alakult, melynek kizárólagos 100 %-os tulajdonosa Tapolca Város Önkormányzata. A testület rendelkezett arról is, hogy a létrejövő gazdasági társaság a használatára átadott vagyon kezelésével lássa el a Városi Sporttelep, a Városi Mozi, a Városi Piac és a későbbiekben felépülő többcélú rendezvénycsarnok üzemeltetését.
2003-ban felépült a Városi Rendezvénycsarnok (Tapolca, Alkotmány u. 7.), ezzel újabb egységgel bővült a Kft.
2004-ben a használtcikk-piac másik telephelyre költözött (Batsányi u. 736. hrsz.).
2005-ben a tulajdonos Önkormányzattól a Kft. irányítása alá került a városi sportszervezés feladatköre is.
2006-ban a tulajdonos a társaság üzemeltetési körébe rendelte a rutinpályát (Tapolca, Sümegi u. 1936. hrsz.), továbbá a Honvéd sportpályát (Tapolca, Keszthelyi u. 1896. hrsz.).
A társaság feladatkörének további bővülésére 2008. február 01-jén került sor. Ettől az időponttól a Tamási Áron Művelődési Központtal (Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) és a Csobánc Művelődési Házzal (Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.) bővült a társaság által üzemeltetett egységek köre.
A két közművelődési egység és a Rendezvénycsarnok működtetésével a város rendezvényeinek szervezése napjainkban a társaság kiemelt feladata.